Marine Line 784
 • Marine Line 784
 • Marine Line 784
 • Marine Line 784

MarineLine® kaplama sistemi, bütün dünyada, asitleri, alkalileri, solventleri, yenebilir yağları ve diğer birçok sıvı yükleri güvenle taşıyan yüzlerce kimyasal gemisinde kullanılmaktadır.

Ürünün önemli avantajları üstün bağ gücü ve yapışması maksimum kargo esnekliği, ürün dönüşümü tamir edilebilirlik çok düşük VOC – 108 gram/litre aşınmış ve delikli yüzeylerde uygulanabilirlik yiyecek sınıfı kargolarla taşınabilirlik tüm IMO kargolara dirençlilik ürün saflığını bozmayan geçirmezlik.

MARINE LINE 

Kimyasal tankerlerde Kargo tank boyası seçimi, gemi dizaynı veya tamirinin önemli bölümlerinden olup, gemi operasyonu ve işletmecilikte yıllarca karlılığı etkileyen kalıcı faktörler arasında yer alır. Kostikler, asitler, alkaliler, diğer kimyasallar ve sıvı ürünler, doğaları icabı taşındıkları tanklara zarar verirler. Bu nedenle tankerlerin hizmet ömrünü uzatmak için birinci adım doğru kargo tank boyası seçimidir.

Advanced Polymer Coatings tarafından denizcilik endüstrisine MarineLine tescilli adıyla sunulan eşsiz ürünün, kargo tank kaplama boyası olarak başarıyla uygulandığı iki yüzden fazla gemi, IBC-onaylı her tür yükü  taşımaktadır. Bu durumda denklemin diğer kritik parçaları olan yüzey hazırlığı, uygulama ve denetim aşamaları da göz önünde tutulacaktır.

Genellikle, yapılan hatalarda boya kolay hedef durumundadır. Bunun nedeni çoğunlukla, boya uygulamasını yapacak şirketin, uygulama hakkında yeterli araştırması yoktur veya tecrübesi yetersizdir ayrıca, kalite garantisi ve denetim mekanizması oluşturulamamıştır.

Bir gemide Kargo tank boyamak, dış kaplama veya balast tankı kaplamasından çok farklıdır; bu bölümler hemen her gün aynı dış etkilerle karşılaşacaklardır, oysaki bir kargo tankı hemen her seferde farklı yüklerin etkisinde kalacaktır.

Bir kaplama boyasından  beklenen performansı sıralarsak: 1. çok çeşitli yüklerde kullanılabilmeli; 2. tankları korozyondan korumalı; 3. taşıdığı yükün bir önceki yükten kalma kalıntılarla bozulmasına neden olmamalı; 4. kolayca temizlenmeli ve tamir edilebilmeli.

MarineLine 784,  ürün performansının ve anti-paslanma direncinin önemli ölçüde  artmasını sağlamaktadır. Marineline 784, buluş patenti  Siloxirane28 polimer olan, teknik araştırması ve dizaynı 28 fonksiyonel grubun her molekülüyle yapılmış yeni bir formüldür. 784 Çapraz bağlarındaki bu dönüşümler aynı alanda, Orjinal Marineline gibi olmuştur! Orjinal Marineline 1993'te ilk kez ortaya çıktığında, 5 fonksiyonel gruptan (25 çaprazbağ) oluşurken,

Sadece 2 fonksiyonel gruptan (4 çaprazbağ) oluşan Fenol Epoksilerin çok ilerisindeydi. 

Marineline 784'ün yüksek Çapraz-Bağ Yoğunluğunun anlamı: 

 • Daha yüksek kimyasal direnç
 • Daha yüksek sıcaklık direnci
 • Düşük sıcaklıkta daha yüksek tepkime
 • Absorbe ye karşı daha yüksek direnç
 • Daha yüksek sertlik 

Marineline 784 düşük ısıda kürlenir. Kürlendiğinde, Marineline 784 yüksek 28 fonksiyonelliği sayesinde son derece yoğun çapraz bağlı moleküler yapıya sahip olur. Ona benzemeyen diğer boyalar, Marineline 784 çaprazbağlarının baskınlığıyla eter (karbon-

oksijen-karbon) bağlarının içinden geçer. Bu durum yüksek konsantrasyonlu hidroksil gruplarını (fenol epoksilerin bulunduğu) elemekte ve ester gruplarından hidroliz ve asitlerin saldırgan etkilerini engellemektedir. 

Ürünün önemli avantajları

 • üstün bağ gücü ve yapışması
 • maksimum kargo esnekliği, ürün dönüşümü
 • tamir edilebilirlik
 • çok düşük VOC - 108 gram/litre
 • aşınmış ve delikli yüzeylerde uygulanabilirlik
 • yiyecek sınıfı kargolarla taşınabilirlik
 • tüm IMO kargolara dirençlilik
 • ürün saflığını bozmayan geçirmezlik 

Daha yüksek kimyasal dirençli:

 • Paslanmaz çelikten
 • Fenol epoksi boyadan
 • Zink boyadan

Yatırımlarda geri dönüşü artıracak:

 • Ürün taşıyıcılarında
 • Kimyasal tankerlerde
 • Yağ tankerlerinde
 • Daha hızlı temizlik ve kurutma
 • Daha hızlı elleçleme

MarineLine 784 üstün direnç sağlıyor:

 • Asitlere, alkalilere ve solventlere
 • Termal şoklara (-40 C den +200 C )
 • Bükülme streslerine
 • Aşınma ve yıpranmalara
 • Ürün absorbesine karşı
 • Çarpmalara
 • Sürtünme aşınması durumunda

Yüzey hazırlanması

Tüm kargo tank boya kaplama işlemleri dört basamağa indirgenebilir; yüzey hazırlanması, uygulama, heat curing, ve final kontrolü. Her basamak önemli olmakla beraber, yüzey hazırlanması, boyanın temiz yüzeye başarıyla maksimum yapışmasında kritik önem taşır ve dizayn veya inşa hatasından kaynaklanan bozuklukların düzeltilmesini sağlar.

Tank yüzeyi bütün hatalardan arındırılmalıdır zira, keskin bölümlerin boyanması çok zordur. Bu alanlar kaynak sıçrakları, keskin köşeler, zayıf kaynaklar, saclarda delaminasyon  ve diğer olumsuzlukları içerebilir. Eğer gemi yeni inşa değilse, yüzey hazırlama ekibi, önceki kullanımdan kalma pittingleri ve mekanik hasarları dikkatlice gözlemlenmelidir.

Raspa yapmak, yüzey temizliğinin ve boyanın yüzeye tutunmasını sağlamanın en iyi yoludur. Raspa yapılacaksa kullanılacak materyalin doğru seçilmesi ve yabancı maddelerden arınmış olması çok önemlidir. Çoğu boya üreticisi temizliği ve diş kalınlığını(profile)  baz alan derecelendirmeler yapmıştır, boya taşeronu bu standartlara uygun malzeme kullanmalıdır. Advanced Polymer, kendi grit-raspa standardını SA 2.5 ve yüzey profilini 70-100 mikron olarak belirlemiştir.

Enspektör, kullanılacak materyalin temizliğinden ve yeterli yüzey profili açabileceğinden emin olmak için bir dizi test yapabilir. Raspaya başlanmadan, yeterli nem tutucuların ve toz  biriktiricilerin hazırlanması çok önemlidir. Nem oranı ve hava sirkülasyonu sağlayan malzeme sayısı boyanın özelliğine göre bulundurulmalıdır.

Enspektor, tanktaki herhangi bir çalışmaya başlamadan hava şartları durumu testini yapabilir, bağıl nem, sıcaklık ve yoğuşma noktasına bakabilir. MarineLine için minimum yüzey sıcaklığı 10 C ve maksimum bağıl nem %70 olarak belirlenmiştir.

Ön raspadan sonra tank sacına hidrokarbon ve klor testi yapılması gerekir. Bu testler kolayca uygulanır ve derhal sonuçlandırılır. Eğer bu testlerin sonucuna göre yüzeyde bu maddeler var ise; raspadan önce her iki maddeyi çıkarana kadar yıkama yapılmalıdır. Bir diğer önerilen uygulama ise; ön raspadan sonra, saclarda ve kaynaklarda raspadan kaynaklanan potansiyel problemleri engellemek için yapılacak kontrollerdir.

Öncelikle, final raspa başlamadan her şey tamir edilmeli ve/veya temizlenmeli, raspa biter bitmez de vakum temizleyiciyle tüm tank yüzeyi tozdan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Bu iş bittikten sonra Enspektör, boyadan önceki final kontrolünü yapar. 

Boya uygulaması

Öncelikle boyama işleminin başlaması için tankın hazır durumda olması ve Enspektör tarafından onaylanması gerekir. Yüzeyde flaş paslanma olmaması ve nem zerreciklerinin tank yüzeyinde yoğuşmaması veya uygulamadan hemen sonra taze boyanın içine nüfuz etmemesi için nem tutucu ekipmanın devamlı çalıştırılması gerekir.

MarineLine boyası ayrı kutularda imal edilmiştir ve katkısıyla  karıştırılarak oluşturulur. Tank boya uygulamaları, yeterli kaplamayı sağlamak ve ince deliklerin kapanmasına fırsat tanımak için birkaç kat boya atılmasıyla yapılır. Katı içeriği yüksek olan boyalar, kaplama oranı en iyi olanlarıdır. Bunlar ayrıca ince deliklerin ve problemlerin açığa çıkmasında çok etkilidir. Genellikle bu boyalar; iki kat olarak uygulanır, ikisinin arasında, bütün kaynaklara ve kritik ara bölgelere kesme kat uygulanır.

Katı içeriği düşük boyalar ise üç kat uygulanır, aralarında iki kat kesme vardır. Bu arada, genelde üç kat boya gereken yerlerde, ilk kat sadece primer coat  olarak atılır ve kimyasal direnci çok az veya yoktur, fakat 1. ve 2. kat boyayı birleştirici yüzeye sahip olması gerekir.

Enspektör iki kat boyası arası ve kesme katlarında kontrollerini yaparak, uygun film kalınlığından, kaplama alanından,  özellikle dikişlerden, kaynaklardan ve köşelerden emin olur. Sıradaki kat uygulamasından önce Enspektör, yüzey temizliğini, boyanın yeterince kürlenmesini ve overspray olup olmadığını kontrol eder.

Boya uygulamasının bitmesiyle Enspektör, kuru film kalınlığını(DFT) ölçerek üreticinin standardına uygunluğunu kontrol eder.

Diğer üretici şirket enspektörlerinin ekstra 'safety check'leri  olduğu gibi, MarineLine Enspektörleri de  ince deliklerin(pinhole) olmadığının kontrolü için spark test uygulaması yapar. Bu iş yapılırken aynı zamanda akıntı ve overspray gibi diğer problemlerin gözle kontrolü yapılır. 

Boya açısından Not;

Bazı armatörler son zamanlarda, tanklarında sadece kimyasal korozyonun olmadığı ve taşınan ürün saflığının bozulmadığı boyaları yeterli bulmamakta, bunun yanında tank tabanı ve alabandalarda oluşan basit mekanik hasarları önlemek için çözüm yolu aramaktadır. Bu durumda, Advanced Polymer Coatings, MarineLine-impregnated fiberglass-reinforced adlı ürününü 95-130mm kalınlığında, özel darbe emici olarak istenilen yüzeylere döşemektedir.

Bu uygulama, mekanik hasarlanmalara karşı olağanüstü tolerans sağlar - çarpmalara karşı sade boyadan 10 kat daha fazla direnç - Bu durum boya bitiminden sonra yumuşak yüzey yaratarak eksiksiz ve sürekli çözüm demektir. 

Kürleme

Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra,gemi sefere gitmeden önce bütün Marine Line tank katına kürleme işlemi yapılır.

Bu işlemin neden yapılması gerektiği sık sık bizlere sorulan bir sorudur.Bu sebepler kısaca;

İlk olarak kürleme kaplamadaki saklı solventleri çıkarır.İkincisi,Polymer'ı kürleyerek kaplamanın tam olarak kimyasal dayanınıklık üretici kimyasal listesine göre hemen sağlar.Bu bazı Phenol Epoxy'ler gibi 90 gün bekleme süresi,  yükün   sıcak yağ benzerleri olması gerektirdiği gibi uygulamalara son verir.Ayrıca solventlerin çözünüp kargoya karışmasını yani kontaminasyonu engeller,ve bu da kaplamanın kalitesini artırır.

Kürleme tanklara doğalgaz burner'ları ile çalışan uzun boruların tanklara yerleştirilmesiyle yapılır.Bu borular 90 ile 120 C arası minumum 6 saat sıcak hava verirler. Sıcaklık bilgisayar kontrol ünitesi ile ayarlanıp gözlenir.Ayrıca bütün tanklara bağlı sensorler yardımıyla hepsi kayıt edilir.Bu işlem kaplamaya düzgün ve homojen bir kürleme sağlayarak ilk yük olarak sıtmalı yük alma ile aynı sonucu verir.

Sonuç olarak kürleme,armatörlere uygulama sonrası herhangi bir kısıtlama olmaksızın, gemisinin agresife yükleri dahi hemen olarak sefere başlamasını sağlar. 

Denetim

Kaplama işlemi kontrolleri,armatöre uygulamanın yüksek standart ve kalitede yapıldığını gösterir.

Bu kontroller bütün uygulama boyunca,üretici firmanın enspektörleri tarafından yapılır.Bu enspektörler hem ürün(kaplama malzemesi) hakkında hem de yüzey hazırlığı ve uygulama hakkında gerekli bilgilere sahiptirler.

Bunun yanında enspektör armatörün beklentilerini ve isteklerini de göz önünde bulundurmalıdır.Uygulama sonunda yüzey,düz ve kaygan olmalıdır ki tank temizliği o kadar kolay olsun.Bu gemilerin limana hazırlanma sürelerini kısaltarak harcamalarını azaltır ve geminin yük seferlerini artırır.

Kürleme ile gemi tersane çıkışından hemen seferine başlayarak,maximum kazanç yapılabilir.

Enspektörler gemi mürettabatına herhangi bir mekanik zarar oluştuğunda nasıl tamir edileceğini öğretmesi gerekir.Bu geminin kayıp zamanını azaltır ve tamirlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.

Son olarak,garanti şartlarının herhangi bir tereddüte meydan vermeksizin oluşması için şirket enspektörlerinin kaplama uygulamının her aşamasında bulunması gerekmektedir.

Advanced Polymer,kendi inspection ekibini oluşturmayı seçmiştir.Bu enspectörler dünyadaki bütün tersanelerde Marine Line kriterlerini takip ederek uygulama ve kaplama performansını denetlemektedirler.